.

.

.

لطفا صبر کنید

جوایز و انتشارات

کلینیک پوست و مو بافتار: برنده در بخش طراحی داخلی مسابقه بین المللی مستر پرایز 2023

کلینیک پوست و مو بافتار، رتبه اول در بخش طراحی داخلی مسابقه بین المللی آکادمی ترامد 2023

اداری محمودیه، پروژه انتخاب شده معماری و ساختمان 1400

فروشگاه یراق ساروگلوبال، رتبه نخست در بخش طراحی داخلی در فستیوال ملی معماران و کارفرمایان 1400

پروژه انتخاب شده معماری و ساختمان 1400

طرح بازسازی ساختمان اداری شیشه قزوین؛ منتخب اولین دوره از مسابقه رقابت های شفاف

پرده سرای بریلایف؛ منتخب هشتمین مسابقه جایزه معماری داخلی ایران در گروه عمومی 1393

کلینیک پوست و مو بافتار، رتبه اول عمومی در دهمین جایزه ملی طراحی داخلی ایران معاصر، 1401

ویلا کوهسار شماره 01، دومین رتبه در فستیوال ملی معماران و کارفرمایان سال 1400 در بخش مسکونی

پروژه برگزیده در مسابقه محدود بانک ملی سال 1396

سارو گلوبال، رتبه دوم عمومی در دهمین جایزه ملی طراحی داخلی ایران معاصر، 1401

بانک حکمت، رتبه نخست در مسابقه محدود بانک سال 1395

منتشر شده در وبسایت بین المللی آرک دیلی

مسکونی پلاک1؛ فینالیست شانزدهمین مسابقه جایزه ی معمار و منتخب هشتمین مسابقه جایزه معماری داخلی ایران در گروه مسکونی

ویلایی کوهسار شماره 01، منتخب ساختمان برتر ویلایی در وبسایت بین المللی آرک دیلی 2021

کلینیک پوست و مو بافتار، دومین رتبه در فستیوال معماری و مردم بخش طراحی داخلی سال 1402

کلینیک پوست و موی بافتار، رتبه اول در بخش طراحی داخلی مسابقه بین المللی کیوسکدیا 2023

ویلا سنگده ، پروژه منتخب ساختمان سال وبسایت آرکدیلی 2024

کلینیک پوست و مو بافتار، پروژه منتخب ساختمان سال وبسایت آرکدیلی 2024

کلینیک پوست و مو بافتار، برنده نشان نقره در بخش طراحی داخلی مسابقه بین المللی ای دی ای 2023

کلینیک پوست و مو بافتار، رتبه دوم در بخش طراحی داخلی مسابقه بناهای فاخر 1402

کلینیک پوست و موی بافتار: فینالیست بخش طراحی داخلی در مسابقه بین المللی گلدن ترزینی 2023