.

.

.

لطفا صبر کنید

June 2024


رتبه اول در بخش طراحی داخلی شانزدهمین جایزه معماری ایران 1403 نشریه معماری و ساختمان

داوری جایزه معماری و ساختمان شاید در پس هر پروژه داوری علاوه بر آنچه که در غالب پیشنهادی فضایی ارائه و اجرا می کند روایتی نیز نهفته باشد، اما جایزه امسال معماری و ساختمان در جستجوی این روایت بود. اینکه پدید آورندگان پروژه ها در طول این مسیر به چه اندیشیده اند و آن را چگونه برای دیگران بازگو می کنند و بدون تردید شنیدن ماجرای تجربه ای که داشتند، زوایای دیگری را آنچه به آن فکر می کردند و آن گونه که به آن جامعه عمل پوشانیده اند را آشکار ساخت و این تجربه ای جالب بود که به گمانم در انتخاب و خوانش دقیق تر بسیاری از آثار تاثیر گذار بود.