.

.

.

لطفا صبر کنید

August 2022


سارو گلوبال، رتبه دوم عمومی در دهمین جایزه ملی طراحی داخلی ایران معاصر، 1401

در پروسه‌ی داوری دهمین جایزه‌ی ملی طراحی داخلی ایران معاصر پس از بررسی تمامی آثار ارسالی و امتیازدهی به آثار در دو مرحله توسط هیئت محترم داوران، نفرات برتر از بین 11 طرحی که بر اساس امتیازات داوران به لیست کوتاه راه‌یافته بودند مشخص گردیدند. پروژه سارو گلوبال موفق به دریافت رتبه دوم مسابقه مطابق با معیارهایی داوران به شرح زیر شد. انعطاف پذیری و امکان جابه جایی المان‌های داخلی با توجه به نیاز، ساختار هندسی منظم و مدولار و مرتبط با عملکرد پروژه، انسجام در تمامی ارکان طراحی و همژن بودن آنها