.

.

.

لطفا صبر کنید

November 2016


طرح بازسازی ساختمان اداری شیشه قزوین؛ منتخب اولین دوره از مسابقه رقابت های شفاف

اولین سری از مسابقات رقابت های طراحی شفاف با موضوعیت بازسازی ساختمان اداری شیشه قزوین در شهریورماه 94 در فرهنگسرای زعفرانیه برگزار شد و طرح ارائه شده گروه ازنو از سوی داوران این مسابقه جز طرح های راه یافته به مرحله ی نیمه نهایی قرار گرفت. ایده ی اصلی طرح، تاکید بر ماهیت شیشه بنا بر خواسته ی کارفرما بود. شیشه در فضای معماری به دنبال حفظ ارتباط است؛ ارتباط مخاطب بیرونی با فضای داخل، ارتباط مخاطب داخلی با فضای خارج، و حتی ارتباط فضاهای داخلی با یکدیگر. ازاین رو در ایده ی موردنظر برای این فضا، از اصل مفهومی شفافیت، یعنی ارتباط استفاده شد. در اینجا شیشه نه به عنوان ماده ای خنثی که ارتباط داخل و خارج را حفظ می کند، بلکه خود بعنوان ماده ای ارزشمند در محوریت موضوع قرار گرفته و تبدیل به اصل ارتباطی شده است؛ ارتباط مخاطب خارجی با شیشه و سپس فضای داخلی و بالعکس ارتباط مخاطب داخلی با شیشه و سپس بیرون.

برخلاف تصور عامه ی مردم از شیشه، خلق فضاهای صلب نه تنها با استفاده از مصالح غیر شیشه ای همچون آجر، سنگ، بتن و ...، بلکه با تکنولوژی جدید و تولیدات متنوع شیشه ها همچون شیشه های لعابی و چاپی نیز امکانپذیر است و این آگاهی از قابلیت شیشه، آن را ارزشمندتر و پرکاربردتر نیز می نماید. بدین ترتیب لوورهای سه وجهی (شفاف، نیمه شفاف و صلب) که حرکت از صلبیت به شفافیت، و البته بالعکس را در ساختار بنا نمایان می سازند؛ علاوه بر نمایش قابلیت های مختلف شیشه، بر اساس تابش نور در ساعات مختلف و در جبهه های متفاوت بنا، حول محور خود چرخیده و باعث پخش نور در فضای داخلی می گردد. چرخش پوسته ی شیشه ای دوم (بصورت دستی یا مکانیکی) علاوه بر تنظیم نور داخل، باعث پویایی حجم شده و می تواند از طریق هوشمند سازی و تعریف سناریوهای مختلف، نماهایی متنوع با ریتم های هماهنگ ایجاد نماید.