.

.

.

لطفا صبر کنید

February 2024


کلینیک پوست و موی بافتار: فینالیست بخش طراحی داخلی در مسابقه بین المللی گلدن ترزینی 2023

شورای بین المللی و هیئت داوران جوایز ترزینی طلایی متشکل از نمایندگان 32 کشور هستند. جوایز توسط Golden Trezzini ، یک نهاد مستقل اهدا می شود. شعار جوایز «معماری به عنوان هنر» است که به هنر آفرینش اشاره دارد.