.

.

.

لطفا صبر کنید

October 2022


کلینیک پوست و مو بافتار، رتبه اول عمومی در دهمین جایزه ملی طراحی داخلی ایران معاصر، 1401

در پروسه‌ی داوری دهمین جایزه‌ی ملی طراحی داخلی ایران معاصر پس از بررسی تمامی آثار ارسالی و امتیازدهی به آثار در دو مرحله توسط هیئت محترم داوران، نفرات برتر از بین 11 طرحی که بر اساس امتیازات داوران به لیست کوتاه راه‌یافته بودند مشخص گردیدند. پروژه کلینیک پوست و مو بافتار موفق به دریافت رتبه نخست مسابقه مطابق با معیارهایی داوران به شرح زیر شد ایده‌پرازی مناسب و همراستا با عملکرد پروژه مطب پوست و مو، داشتن زبان و ادبیات طراحی واحد در تمامی ارکان فضای داخلی، جسارت در انتخاب متریال و بکارگیری خلاقانه و متفاوت از متریال‌ها در شکل دادن به فرم و شکل فضا، نورپردازی بدیع و غیر تکراریی.