.

.

.

لطفا صبر کنید

February 2024


کلینیک پوست و مو بافتار: برنده در بخش طراحی داخلی مسابقه بین المللی مستر پرایز 2023

Architecture MasterPrize™ (AMP) به طرح‌هایی در رشته‌های معماری، طراحی داخلی و معماری منظر با هدف قدردانی از معماری در سراسر جهان می پردازد. هر طرح ارسالی توسط هیئت داوران محترم مورد ارزیابی قرار گرفت و بهترین پروژه ها به عنوان برندگان سال 2023 انتخاب شدند.