.

.

.

لطفا صبر کنید

مسکونی بنفشه

کارفرما: دکتر شاهرخی

موقعیت:اردبیل، خ شهرداری، کوچه بنفشه

تاریخ:

نوع: مسکونی

توضیحات

سایت این پروژه در محله ای فشرده و فاقد ارزش های بصری و در میان همسایگانی فارغ از دغدغه های زیباشناسانه واقع شده بود که با توجه به محور شرقی-غربی ساختمان، مسئله نفوذ نور در عمق ساختمان چالش مضاعف این پروژه بود. لذا در طراحی این ساختمان مسکونی، استفاده از حیاط مرکزی و سیاست درونگرایی بنا، گزینه انتخابی برای تحقق نیات نورگیری و دید و منظر ساختمان می نمود، علاوه بر ایجاد آتریوم مرکزی و حیاط ها در نمای شرقی که فرصت نورگیری را افزایش می داد، طراحی بنا بصورت نیم طبقه، مقطع و فضاهایی خلق می نماید که فرای تجربیات کاربر در ارتباط با مکان خانه است. پیچیدگی فضاها و درگیری حس کنجکاوی مخاطب از مشخصه ی بارز این طرح می باشد که بواسطه ی نگاهی متفاوت و جسورانه به تعریف خانه شکل گرفته است. در نهایت فضاهای داخلی مسکونی بنفشه به جای منظر بیرون، از نور و درختی که در دل خود نهفته دارند، بهره مند می شوند.