.

.

.

لطفا صبر کنید

کلینیک اکسیر

کارفرما: دکتر دلبری

موقعیت:تهران، بلوار اندرزگو

تاریخ:2017

نوع: عمومی طراحی داخلی

توضیحات

در طراحی فضای داخلی کلینیک اکسیر خلق فضایی پویا با دیوارهای منعطف ایده ی اصلی طرح بود. شکافتن پوسته ها و نمایان شدن لایه ی دوم، علاوه بر تامین کنتراست، ترکیب حجمی مناسبی را ایجاد نموده که نیازهای عملکردی را در خود گنجانیده است. در ادامه دیوارهای خمیده و منعطف به راهروها و نهایتا داخل اتاق های لیزر نفوذ می یابند تا از این طریق بتوانند دیدهای داخلی را کنترل نموده و محلی برای تامین نور تعبیه نمایند. حضور پوسته های منحنی در فضای محدود اتاق های لیزر و معاینه تاثیری علاوه بر آن داشته و با حذف یک یال از مکعب، فضایی را خلق نموده که به نظر بزرگتر از مقیاس واقعی خود می نماید. نهایتا رنگ بکاررفته در مبلمان، شناسه ای از هویت سازمانی کلینیک را نمودار می سازد و به فضای سیاه و سفید داخل تنوع رنگی می بخشد.