.

.

.

لطفا صبر کنید

ساختمان اداری شیشه قزوین

کارفرما: کارخانه شیشه قزوین

موقعیت: تهران، خیابان مطهری، خیابان سر افراز

تاریخ:2015

نوع: بازسازی اداری

جوایز:

مجموعه رقابت های طراحی شفاف

توضیحات

در طرح بازسازی ساختمان اداری شیشه ی قزوین، تاکید بر ماهیت شیشه بنا بر خواسته ی کارفرما کانسپت اصلی طراحی بود. از آنجاییکه محصولات متنوع و مدرن شیشه ای، علاوه بر شفافیت فضایی، ویژگی های صلب (شیشه های لعابی و چاپ شده) و نیمه شفاف (شیشه های رنگی) را نیز  از خود نشان می دهند، لذا ایده ی خلق نمای این پروژه استفاده از پوسته ی پویایی بود که نه تنها شفافیت شیشه را نمایان می نمود، بلکه حالت های نیمه شفاف و صلب را نیز با توجه به جهت تابش آفتاب و نیاز کاربران نمایش می داد. در پشت این پوسته های متحرک، جعبه های نورانی که بیانگر فضاهای بسته بودند، شکل گرفتند و در طراحی فضای داخلی، هر طبقه با یک رنگ خاص شیشه معرفی شد که نهایتا راه پله ای جذاب و هماهنگ را در فضا خلق نمود. فضای همکف به جهت کاربری عمومی آن، فرمی آزاد داشته و با عقب نشینی خود، بر دعوت کنندگی بنا تاکید نمود.