.

.

.

لطفا صبر کنید

بانک حکمت ایرانیان

کارفرما: بانک حکمت ایرانیان

موقعیت:تهران، میرداماد

تاریخ:

نوع: تجاری اداری

جوایز:

(طرح برگزیده (مسابقه محدود بانک حکمت ایرانیان

توضیحات

طراحی شعبه ی دیجیتال بانک حکمت در یکی از واحدهای تجاری برج اسکان به مساحت 190 متر مربع صورت گرفته است. با توجه به تغییر سیستم بانکداری معمول به روش های نوین و متکی به تکنولوژی، ایده ی طراحی نیز با زایش فرم جدید در درون فرم قدیمی شکل گرفت. فرم های منحنی علاوه بر اینکه تابع سیستم عملکردی مدرن بانک بوده، سعی در انسجام بخشیدن به هندسه ی آشفته ی بنای قدیمی داشت و حیطه بندی فضاها را از عمومی به نیمه خصوصی هدایت می نماید.