.

.

.

لطفا صبر کنید

کارما، شعبه نیاوران

کارفرما: شرکت پرشین پارس، آقای جعفریان

موقعیت:تهران، خیابان نیاوران

تاریخ:2016

نوع: تجاری بازسازی طراحی داخلی

توضیحات

در طراحی شعبه ی نیاوران کارما (اولین فروشگاه زنجیره ای خودرو در ایران)، استفاده از سیالیت فرم های ماشینی، مدرن بودن فضا به تناسب کاربری آن، ظرافت و شفافیت عناصر معماری، مقیاس مردمی برای اجتناب از تجملاتی بودن فضا، استفاده از رنگ سازمانی شرکت، کاهش زمان و هزینه های اجرا از موارد مهم طراحی محسوب می شد. در ادامه باتوجه به برنامه ی فیزیکی طرح، کانترهای بخش فروش در سکانس اول میزبان مشتریان شد و اتاق های کارشناسان و سرپرست در کنار فضای پذیرایی، در عمق پلان قرار گرفتند. در انتهای فضا نیز دیواره ی معلقی طراحی شد که علاوه بر تعریف فضای نشیمن، عرصه ی عمومی را از فضای خدماتی و مسیر پلکان ها مجزا ساخته است. بطبع بخش های مدیریتی نیز با توجه به ارتباط کمتر مشتریان با آن، در طبقه ی دوم جای گرفتند. نهایتا در طراحی داخلی این فضا، بخش هایی همچون سقف طبقه ی دوم برای کاهش هزینه بدون تغییر باقی ماند.