.

.

.

لطفا صبر کنید

ویلای کوهسار شماره 4

کارفرما: آقای مهندس شیخ السلامی

موقعیت:کرج، کوهسار

تاریخ:

نوع: مسکونی

توضیحات

ویلای کوهسار شماره 4