.

.

.

لطفا صبر کنید

ساختمان اداری مهرگان

کارفرما: آقای عبدالکریم مریدیان

موقعیت:تهران، خیابان میرداماد

تاریخ:2016

نوع: اداری

توضیحات

پروژه ی ساختمان اداری مهرگان، بنایی 9طبقه می باشد که 3طبقه ی آن در زیر زمین برای جانمایی پارکینگ ها تعبیه شده است. در طراحی این مجموعه با توجه به حوزه ی فعالیت شرکت در عرصه ی فروش و خدمات تجهیزات صنعتی و نیز خواست کارفرما، خلق بنایی سنگین و منتظم با فضاهایی شفاف و هندسی ایده ی اصلی طرح را شکل دادند. در راستای تحقق این نیات، توجه به جهت گیری ساختمان رو به سمت جنوب، نیاز به کنترل نور و سایه اندازی روی بدنه و همچنین نمایش هویت اداری مجموعه، از جمله موارد موثر در شکلگیری نمای اداری شرکت مهرگان قرار گرفتند. در ادامه با توجه به موقعیت ستون در نما و نیز مکان باکس ارتباطی، بخش میانی نما به عنوان فضایی یکسره نورگیر تعریف شد تا بتواند نور را تا عمق پلان توزیع نماید. سپس در دو سمت جعبه، پوسته ای نسبتا صلب برای جلوگیری از خیرگی نور و ایجاد توازن بصری در نما شکل گرفت که به تقارن نما و فرمت اداری آن تاکید می نمود. اتصال فرم به زمین نیز با تغییر الگوی تکرار شونده و ستون های نمایان تعریف شد که این ستون ها نه تنها در ورودی، بلکه در طبقه ی اول نیز امتداد یافتند تا ارتفاع بخش ورودی را به منظور شاخص تر نمودن آن افزایش دهند. بدین ترتیب نگرش منطقی حاکم بر کالبد نما در فضای داخلی با حرکت های زیبایی شناسانه ی محطاطانه ای همراه شد که بتواند مکانی عملکردی را با فضایی دلباز عجین نماید.