.

.

.

لطفا صبر کنید

مشا لند اسکیپ

کارفرما: طرح و ساخت ازنو

موقعیت:دماوند، مشا

تاریخ:2023

نوع: عمومی

توضیحات

سایت پروژه ی ویلایی مشا در زمینی به مجموع 2000متر مربع با شیبی بسیار تند که به 4قطعه تفکیک شده بود، در حالی به دفتر ما ارجاع شد که ساختمان های نیمه کاره در آن احداث شده بود. علاوه بر چالش توپوگرافی زمین با شیب تند حدودا 50%، پایداری سازه های بناهای نیمه کاره که بی توجه به وضعیت سایت در انتهای زمین بصورت آپارتمانهای دو طبقه احداث شده بودند و تفکیک زمین به ابعاد کوچک از چالش های طراحی و اجرایی پروژه بودند.

در مرحله ی اول، سایت پروژه بر اساس وضعیت توپوگرافی به 3 تراز با اختلاف ارتفاع بهینه تقسیم شد. با توجه به شرایط منطقه بلحاظ اقلیمی و بافت کوهستانی آن، متریال سنگ برای هماهنگی با محیط اطراف، بعنوان مصالح بوم آورد منطقه انتخاب شد و بدین ترتیب دیوارهای سنگی به دلیل قابلیت سازه ای علاوه بر نقش نازک کاری انتخابی مناسب برای اجرایی شدن ترازهای مختلف می باشند. در مرحله ی بعد جهت پایداری دیوارهای سازه ای سنگی بدلیل ارتفاع زیاد آنها که گاها به 7متر هم میرسیدند، شکل آنها از حالت صفحه ای به حالت Uشکل تبدیل شد تا پشت بندهای انتهای دیواره ها، مانع از واژگونی سازه ی دیافراگمی آن شود.

در مرحله ی بعد، احجام Uشکل سنگی با فاصله گرفتن از یکدیگر علاوه بر خاصیت سازه ای، فرصتی برای پاسخ های طراحی شدند. در پایین ترین سطح، فاصله ی بین آنها تبدیل به محل تک درخت های شاخص و همیشه سبز شدند و در ترازهای بالاتر، از این فاصله برای محل پله ها استفاده شد. طراحی ابعاد صفه های سنگی علاوه بر توپوگرافی سایت، از ضرورت های اجرایی (مثل رمپ دسترسی ماشین آلات سنگین، محل تخلیه و دپوی سنگ های حجیم و فاصله ی حداقلی از سازه های بنای موجود برای جلوگیری از خطر واژگونی در حین عملیات خاکبرداری) نیز تاثیر گرفت و صفه های سنگی که محلی برای کاشت درختان میوه هستند، با استفاده از سیستم اتصال خشک و گابیون اجرا شدند. نهایتا تضاد بصری-حسی گیاهان لطیف در ترکیب با سنگ های خشن و نرده های مدرن فلزی، بر لذت تفرجگاهی محوطه افزودند و حیاط های مطبق سبز و سنگی از معابر پایین دست، نشانه ای هماهنگ با طبیعت کوهستانی دشت مشا شدند