.

.

.

لطفا صبر کنید

ویلای مشا

کارفرما: طرح و ساخت ازنو

موقعیت:دماوند، مشا

تاریخ:

نوع: مسکونی

توضیحات

ویلای مشا در سایتی با شیب زیاد و با منظری وسیع بر کوه های دماوند واقع شده است. نمای اصلی پروژه از جاده ی مجاور سایت که در پایین دست پروژه واقع شده، همانند تندیسی روی پایه سبز واقع شده است و طراح را برای ایده های فرمالیستی بنا به چالشی مهم دعوت می کند. ازینرو ساختمان سعی دارد بنایی یکپارچه و پویا را به مخاطب عرضه کند که با حرکت ماشین در طول جاده، پرسپکتیوهای مختلفی از خود به نمایش می گذارد. طبقه ی همکف ویلا به کاربری تفریحی (استخر، جکوزی و فضاهای پشتیبانی)، طبقه ی اول به فضاهای عمومی و طبقه ی اول به اتاق های خواب و نشیمن خصوصی اختصاص دارد. تراس های وسیع در مجاورت با فضاهای اصلی مانند نشیمن و آشپزخانه رو به منظر وسیع دشت مشا دارد و همزمان از نور جنوب هم بهره مند می شوند. اتصال این فضاهای منفی همه از طریق پلکان های خارجی نیز میسر است تا سطح نفوذپذیری ساختمان را افزایش دهد. نور جنوب علاوه بر تراس ها، از طریق نشیمن طبقه ی اول و وید مرکزی مجالی برای نفوذ به فضای داخل نیز می یابد. استفاده از نورگیرهای سقفی و وید مرکزی، تلاشی است برای ارتقای کیفیت نورگیری فضاهای داخل و حضور سبزینگی در داخل، جای خالی درختان سبز در زمستان را پر می کند. نمود فرم های منحنی در حجم، به فضای داخلی نیز نفوذ می کند تا به صداقت معمارانه بنا وفادار باشد.