.

.

.

لطفا صبر کنید

ویلای نوشهر

کارفرما: مهندس حسینی

موقعیت:ایران، مازندران، نوشهر

تاریخ:2019

نوع: مسکونی بازسازی

توضیحات

رویکرد اصلی در بازسازی پروژه ی ویلایی نوشهر، حفظ سازه ی ساختمان برای کاهش هزینه های مالی و تغییر در نظام فضاهای نیمه باز و باز در پیوند با فضاهای داخلی بود. این ایده با توسعه تراس روی بدنه نمای اصلی که در مجاورت فضاهای جمعی داخلی بود، قوت گرفت. شکلگیری ساختاری سازمان دهنده که باکس های صلب و فضاهای نیمه باز را همانند غلافی در بر می گرفت و موجب تعریف ساختاری همگون در عین تنوع فرمی گردید، از دیگر اهداف تاثیرگذار در فرایند طراحی بود. با توجه به سطح اشغال بسیار زیاد ساختمان پروژه در مقایسه با ابعاد سایت، فعال کردن بام پروژه برای جبران فقدان حیاط، ایده ی مطلوبی بود که علاوه بر هماهنگی فرمی سقف مسطح با فرم مدرن جدید، امکان بهره مندی از دید مشرف به دریا را نیز فراهم می آورد. برای پوشش حجم ویلا از ترکیب سیمان سفید با آجر قرمز استفاده شد بنحوی که پوسته ی سفید بنا، پوششی برای ساختار آجری لایه ی دوم قرار گرفت. دو پوسته شدن نما، فرصتی برای شکلگیری فضاهای منفی و اصلاح اغتشاشات فرمی پیشین فراهم آورد.