.

.

.

لطفا صبر کنید

خانه نویان

کارفرما: دکتر امیرشاهرخی

موقعیت:اردبیل، خ شریعتی، کوچه بنفشه

تاریخ:

نوع: مسکونی

توضیحات

پروژه ی مسکونی نویان، با برنامه ی فیزیکی یک خانه در سه طبقه با تراکم 60% و یک طبقه با تراکم 25% بگونه ای طراحی شد تا علاوه بر حل نیازهای فیزیکی یک خانه، باعث بازتولید تعریف حیاط در بناهای آپارتمانی شود. بدین صورت، با قرار دادن تراکم فوقانی 25% در میان سایت، باعث ایجاد دو حیاط در طبقه ی سوم گردید. این حیاط ها با امتداد روی پوسته ی اصلی نما و نفوذ به طبقه ی دوم موجب بسط این ایده در نما گردید. نهایتا با کاشت درخت نمادین در میان این اتفاقات، سعی در یادآوری نقش گمشده ی حیات در بدنه ی آشفته ی محله شد. استفاده از آجر بعنوان متریال اصلی، موجب یکپارچگی در نمای ساختمان گردید بنحوی که در جلوی نورگیرها و فضای حیاط از آجرهای مشبک استفاده گردید. المان های عمودی چوبی در ترکیب با آجر، علاوه بر افزایش عمق نما، پویایی و تحرک بصری به نمای منظم این بنا بخشیده است. وید داخلی علاوه بر ارتباط فضایی نشیمن خصوصی با پذیرایی، افزایش نورگیری و تنوع فضایی، موجبات تمایز یک واحد آپارتمانی فلت را با یک بنای تک واحدی فراهم آورد.