.

.

.

لطفا صبر کنید

ویلای سنگده شماره 1

کارفرما: خانواده موسایی

موقعیت:مازندران، سنگده

تاریخ:

نوع: مسکونی

توضیحات

در طراحی پروژه ی ویلایی سنگده، با سازه ی ساختمانی دو طبقه بر روی توپوگرافی با شیب تند و چشم اندازی زیبا مواجه بودیم. خواسته ی کارفرما، علاوه بر چالش های برنامه ی فیزیکی در ساختمان موجود، افزودن پارکینگ مسقف، سوییت سرایداری و دسترسی عمودی از طریق آسانسور بود که فرصتی برای شکلگیری ایده ی طراحی فراهم گردید. با توجه به مقتضیات سازه ای و حداقل متراژ الحاقی، جعبه ی عمودی آسانسور و فضاهای دسترسی و خدماتی همچون یک مکعب آبی رنگ با فرمی ساده و متریالی شاخص به سازه ی بنای موجود اضافه گردید. این الحاق فضایی برای رسوخ به سازه ی موجود، نه تنها در حجم خارجی، بلکه در فضای داخل نیز امتداد یافت و ماهیت پروژه را از بیرون و داخل متمایز نمود. برنامه ی فیزیکی و جانمایی فضاها با اولویت حداکثر دید به منظر مطلوب طراحی گردید و در همین راستا، بام شیبدار سازه ی قبلی با تقویت سازه به بام مسطح تبدیل گردید که امکان استفاده از روف گاردن را فراهم آورد. با مسطح کردن بام و طراحی پل، امکان ارتباط با حیاط شمالی پروژه که ارتفاع بالاتری نسبت به نقاط دیگر سایت داشت فراهم گردید. نهایتا استخر روباز نیز در طبقه ی اول رو به منظر مطلوب همجوار فضای نشیمن جانمایی شد.