.

.

.

لطفا صبر کنید

ساختمان پزشکان سورنا

کارفرما: آقای دکترطباطبایی

موقعیت: تهران، سهروردی شمالی، خیابان سورنا

تاریخ:2013

نوع: عمومی

توضیحات

ساختمان پزشکان سورنا به جهت اهمیت مکانی و موضوعی خود، نیازمند نمایی شاخص و جذاب در بستر خود بود. در طراحی نمای این بنا، فرم و شفافیت طبقه ی همکف بدلیل ارتباط مستقیم با بیرون، از سایر طبقات متفاوت و البته هماهنگ با کل مجموعه در نظر گرفته شد. پس از تعیین سطوح گشودگی ها در نمای سایر طبقات بر اساس فضاهای داخلی، دیواره های اطراف بازشدگی با شیب های مختلف به پنجره های تورفته متصل گردیدند. از آنجاییکه نمای جنوبی بیشترین میزان دریافت نور را دارد، لذا ورود نور در طول شبانه روز با توجه به جهت خورشید (از جنوب شرقی تا جنوب غربی) حالت های متنوعی را به فضای داخلی عرضه می کند. در طراحی داخلی فضا، بیان قدرتمند الگوی استفاده شده در نما به فضای داخل نیز تعمیم داده شد و فضاهای منفی ایجاد شده در داخل، مکان مناسبی برای رشد گیاهان و القای حس آرامش و سلامتی فراهم آورد.