.

.

.

لطفا صبر کنید

ویلای زعفرانیه

کارفرما: دکتر مطلبی

موقعیت:کرج، زعفرانیه

تاریخ:

نوع: مسکونی

توضیحات

پروژه ی ویلایی زعفرانیه، واقع در شهرکی ویلایی در حومه ی کرج با چشم اندازی وسیع در جبهه ی شمال و شمال غربی است که شیب زمین باعث افزایش وسعت دید و منظر پروژه شده است. با توجه به اهمیت چشم انداز و توپوگرافی سایت، بنا در انتهای جنوبی سایت و با فاصله ی 6متری از لبه ی جنوبی سایت در نظر گرفته شد تا علاوه بر ابعاد حداکثری حیاط اصلی، حیاط جنوبی نیز برای نورگیری بهینه فضاها شکل گیرد. حجم بنا با توجه به بهره مندی از دید و منظر و نفوذ نور، در راستای شرقی-غربی شکل گرفت. در طراحی فضاهای منفی این ویلا، در هر سه تراز، سه حیاط شکل گرفت که با فضاهای داخلی عجین شده اند. نمود این حیاط ها باعث شکلگیری حجم مکعبی ویژه ای شد که در طبقه ی دوم، علاوه بر محرمیت حیاط میانی، اتاق خواب مستر را از سایر اتاق های خواب تفکیک می نماید. حیاط هایی که در ترازهای مختلف قرار گرفته اند، با توجه به دید و منظر، لکه گذاری پلان و کاربرد فضاهای مجاور، تغییر مکان می دهند و حجم و فضاهای پویایی برای ویلا خلق می کنند. تمامی این فضاهای باز با راه پله های بیرونی بهم دوخته شده تا سطح نفوذپذیری آنها را افزایش دهد.