.

.

.

لطفا صبر کنید

مسکونی کاشانی

کارفرما: آقای فلاحتی و شرکا

موقعیت:تهران، خیابان کاشانی

تاریخ:

نوع: مسکونی

توضیحات

طراحی پروژه ی مسکونی کاشانی، با چالش وضعیت سازه موجود و تراس های اجرا شده به دفتر مراجعه گردید. با توجه به حضور پلکان مرکزی و تراس های دو طرف آن، تقارن و یکنواختی نامتعادلی به ساختار مرکزی حجم تحمیل شده بود که ایده ی اصلی طراحی با تلاش برای برهم زدن آن و خلق نمای یکپارچه شکل گرفت. در مرحله ی اول با الحاق خطوط عمودی به نما، ساختاری متناسب و متوازن شکل گرفت و سپس با لغزاندن خطوط، تناسبات نما با ساختار اولیه یکپارچه گردید. تداوم خطوط اصلی نما، در روف گاردن فرصتی برای فضاسازی های متنوع و قاب بندی مناظر مطلوب فراهم آورد. در ادامه فضاهای داخلی از امتداد خطوط بدنه ی تراس تاثیر گرفت و فضای نیمه عمومی آشپزخانه با مصالحی متفاوت از فضای عمومی پذیرایی بلحاظ بصری مجزا گردید.